Publicerad: 11 oktober 2017

Kostnad per patient, KPP

SKL driver ett arbete för att stödja införandet av patientrelaterad kostnadsredovisning i sjukvården, KPP - Kostnad per patient. KPP innebär att kostnaden beräknas för varje individuell vårdkontakt.

sjuksköterska mäter blodtryck på patient

I arbetet ingår bland annat att verka för att man ska använda enhetliga principer för att underlätta jämförelser. SKL ansvarar också för att KPP-data från sjukhusen sammanställs i en databas. 

Uppgifterna i databasen bildar ett underlag för utveckling av metoder för jämförelser, analyser och ersättningar inom sjukvården. Arbetet sker i nära samarbete med landsting och sjukhus.

För att uppnå en nationell samstämmighet inom KPP-området har man bildat ett antal grupper och nätverk.

Nationell jämförelse av vårdprocesser utifrån KPP-data

KPP-data tillsammans med kvalitetsindikatorer utgör ett bra verktyg att för att bedöma effektiviteten i olika vårdprocesser. Arbetet, som initierats av ekonomidirektörsnätverket, har resulterat i ett antal analyser och jämförelser på nationell nivå.

Nationell jämförelse av vårdprocesser utifrån KPP-data

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot