Publicerad: 12 december 2016

KPP Databas

KPP databaser innehåller kostnadsuppgifter för åren 2012 - 2015 för den specialiserade somatiska vården och för psykiatri.

KPP Specialiserad somatisk vård

För år 2015 innehåller databasen 1 144 178 somatiska klinikvårdtillfällen vilket är 73 % av samtliga vårdtillfällena inom den svenska somatiska slutenvården.

För den öppna vården är motsvarande siffra 12,7 miljoner öppenvårdskontakter vilket motsvarar ca 55 % av den samlade specialiserade somatiska öppenvården. 

Databasen uppdaterades den 7 oktober 2016. 

Databas Somatik, publika analysrapporter (nytt fönster)

Databas Somatik, behörighetsskyddade rapporter (nytt fönster)   

För behörighet, kontakta Åke Karlsson, SKL.

KPP Specialiserad psykiatrisk vård

Databas Psykiatri, publika analysrapporter (nytt fönster)

Databas Psykiatri, behörighetsskyddade rapporter (nytt fönster)

För behörighet, kontakta Jenny Sandgren, SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot