Publicerad: 18 augusti 2017

KPP Databas

KPP databaser innehåller kostnadsuppgifter för åren 2012–2016 för den specialiserade somatiska vården och för psykiatri. I de analysrapporter som finns tillgängliga visas i de flesta fall bara de tre senaste årens uppgifter.

KPP Specialiserad somatisk vård

För år 2016 innehåller databasen 1 243 492 somatiska klinikvårdtillfällen vilket är drygt 80 % av samtliga vårdtillfällen inom den svenska somatiska slutenvården.

För den öppna vården är motsvarande siffra 14,8 miljoner öppenvårdskontakter vilket motsvarar ca 70 % av den samlade specialiserade somatiska öppenvården. 

Databasen uppdaterades den 2 juni 2017. 

Databas Somatik, publika analysrapporter (nytt fönster)

Databas Somatik, behörighetsskyddade rapporter (nytt fönster)   

För behörighet, kontakta Åke Karlsson, SKL.

KPP Specialiserad psykiatrisk vård

Databas Psykiatri, publika analysrapporter (nytt fönster)

Databas Psykiatri, behörighetsskyddade rapporter (nytt fönster)

För behörighet, kontakta Jenny Sandgren, SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot