Publicerad: 12 november 2018

Anvisningar databasen

Här finns anvisningar för att skapa rapporter från databasen. Du kan välja mellan fasta rapporter eller urvalsrapporter.

För närvarande finns nio fasta rapporter. De innehåller bland annat uppgifter om kostnadsindex för de sjukhus som har levererat data till databasen, viktuppgift för respektive DRG, kostnadsuppgifter för de 20 mest kostnadskrävande DRG samt uppgifter om DRG-systemets förklaringsvärde.  

I urvalsapplikationen kan du själv välja vilka uppgifter du vill ha i rapporterna. På rullisten Analysvariabler anger du vilken variabel som ska finnas med i rapporten. Utan markering får du med flera av de variabler som anges på rullisten.  

Under Absoluta tal eller relationstal kan du välja mellan absoluta tal, procentuell andel eller procentuell förändring.  

Under Gruppering anger du för vilka grupper variabeln ska redovisas. Det kan vara MDC, DRG, åldersgrupper, kön eller sjukhustyp.  

Du har också möjlighet att ta fram rapporten endast för en viss åldersgrupp, för män eller kvinnor, för en viss sjukhustyp, ett visst MDC eller ett visst DRG.

Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Handläggare
  • Åke Karlsson
    Handläggare
  • Jenny Sandgren
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot