Publicerad: 16 juni 2014

Årlig uppdatering av Nord DRG

Varje år uppdateras NordDRG-systemet enligt beslut i NordDRG styrgrupp. Besluten publiceras på Socialstyrelsens webbplats.

De årliga uppdateringarna gör att innehållet i vissa DRG inte är jämförbart mellan vissa år. Det är därför viktigt att kontrollera att inga större förändringar har skett när man gör tidsserier på DRG-nivå.

Socialstyrelsen - Klassificering och koder, Nord DRG

På Nordic Casmix Center webbplats publiceras årligen manualen till den svenska versionen av NordDRG.

Nordic Casemix Center

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot