Publicerad: 9 augusti 2019

Årlig uppdatering av Nord DRG

Varje år uppdateras NordDRG-systemet enligt beslut i NordDRG styrgrupp. Besluten publiceras på Socialstyrelsens webbplats.

De årliga uppdateringarna gör att innehållet i vissa DRG inte är jämförbart mellan vissa år. Det är därför viktigt att kontrollera att inga större förändringar har skett när man gör tidsserier på DRG-nivå.

Socialstyrelsen - Klassificering och koder, Nord DRG

På Nordic Casmix Center webbplats publiceras årligen manualen till den svenska versionen av NordDRG.

Nordic Casemix Center

Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare
  • Åke Karlsson
    Handläggare
  • Mikael Havasi
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot