Publicerad: 12 november 2018

Årlig uppdatering av Nord DRG

Varje år uppdateras NordDRG-systemet enligt beslut i NordDRG styrgrupp. Besluten publiceras på Socialstyrelsens webbplats.

De årliga uppdateringarna gör att innehållet i vissa DRG inte är jämförbart mellan vissa år. Det är därför viktigt att kontrollera att inga större förändringar har skett när man gör tidsserier på DRG-nivå.

Socialstyrelsen - Klassificering och koder, Nord DRG

På Nordic Casmix Center webbplats publiceras årligen manualen till den svenska versionen av NordDRG.

Nordic Casemix Center

Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Handläggare
  • Åke Karlsson
    Handläggare
  • Mikael Havasi
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot