Publicerad: 16 juni 2014

Jämförbarhet och begränsningar

En del av de sjukhus som levererar data till databasen har sinsemellan vissa skillnader vad gäller beräkningsmetoder och fördelningsprinciper för kostnader i KPP-systemet. Materialet kan därför inte utan vidare användas för jämförelser mellan sjukhus.

KPP-projektet verkar för att sjukhusen ska anpassa sina principer till en nationell modell för KPP-beräkningar så att meningsfulla jämförelser underlättas. Också vad gäller kvalitet i medicinska grunddata (diagnoser, åtgärder etc) finns en del brister. Inom detta område pågår på många håll ett arbete för att förbättra kvaliteten i uppgifterna.  

När data kommer in från sjukhusen genomgår det ett omfattande gransknings- och rättningsförfarande av både automatiskt och manuellt slag. Eftersom datamängden är relativt stor kan likväl felaktigheter finnas kvar. Förhoppningsvis bidrar ökad tillgänglighet till att brister uppmärksammas så att de kan åtgärdas.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot