Publicerad: 19 december 2016

Insamling av KPP-data

Här finns information och anvisningar för inlämning av KPP-data. Insamling av 2015 års KPP-data sker under perioden 9 - 31 maj 2016.

Anvisningar inför inlämningen skickas ut till uppgiftslämnarna i månadsskiftet januari/februari.

Anvisningar och layout för inrapportering till nationella KPP-databasen för somatik och psykiatri (pdf, nytt fönster)

Inlämning av textfiler sker via SKL:s FTP-plats. Behörighet till FTP-platsen tilldelas av Åke Karlsson, SKL.

Blankett för ansökan om behörighet (word, nytt fönster)  

Förutsatt att inlämning sker i tid kan KPP-databasen vara uppdaterad med fjolårets data och tillgänglig på SKL:s webb i slutet av juni.  

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot