Publicerad: 3 april 2019

Insamling av KPP-data

Här finns information och anvisningar för inlämning av KPP-data. Insamling av KPP-data till SKL görs årsvis under våren, april–maj.

Anvisningar inför inlämningen skickas ut till uppgiftslämnarna i mitten på december året före.

Anvisningar och layout för inrapportering till nationella KPP-databasen för somatik och psykiatri (PDF, nytt fönster)

Inlämning av textfiler sker via SKL:s FTP-plats. Behörighet till FTP-platsen tilldelas av Åke Karlsson, SKL.

Förutsatt att inlämning sker i tid kan KPP-databasen vara uppdaterad med fjolårets data och tillgänglig på SKL:s webb i slutet av juni.  

Informationsansvarig

  • Åke Karlsson
    Handläggare
  • Mikael Havasi
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot