Publicerad: 12 november 2018

Tolkning av uppgifter

Vid tolkningen av en uppgift är det viktigt att beakta hur många vårdtillfällen som ligger till grund för uppgiften.

I databasen redovisas totaluppgifter och genomsnittsuppgifter. Det är data som kan användas för att på olika sätt belysa sjukvårdens verksamhet och kostnader. Det är exempelvis möjligt att få en bild över kostnadernas fördelning på olika sjukdomsgrupper respektive åldersgrupper.  

Vid tolkningen av en uppgift är det viktigt att beakta hur många vårdtillfällen som ligger till grund för uppgiften. För DRG med få vårdtillfällen är resultatet osäkert exempelvis vad gäller genomsnittskostnaden per vårdtillfälle. För att en sådan uppgift ska kunna antas motsvara ett normalvärde krävs att det bygger på minst 50 och helst över 100 vårdtillfällen. Med färre vårdtillfällen får kostnaden för enskilda vårdtillfällen alltför stort genomslag i genomsnittstalen.

Skillnader i data från olika sjukhus kan till viss del bero på olika beräkningsmetoder och fördelningsprinciper i KPP-systemet. Också vad gäller kvaliteten i uppgifter om diagnoser och åtgärder finns en del brister.

Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare
  • Åke Karlsson
    Handläggare
  • Mikael Havasi
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot