Publicerad: 2 januari 2017

KPP Psykiatri

Som ett led i utveckling av Kostnad per patient (KPP) inom svensk sjukvård pågår ett arbete med att införa och utveckla metoden inom psykiatrin. Ambitionen är att utveckla beskrivningssystem som underlättar lokal uppföljning samt möjliggör jämförelser mellan landsting.

Både öppen och sluten vård

Då psykiatrin präglas av patienter som vårdas både inom öppen och sluten vård krävs att verksamheten och patienternas konsumtion kan beskrivas utifrån ett mer processorienterat sätt. Flertalet av patienterna vårdas dock bara inom den öppna vården. Det är viktigt att man i uppföljningen kan följa både innehåll och kostnader över tiden.  

KPP inom psykiatri bygger på en uppföljning där man kan följa individens totala konsumtion av både öppen och sluten vård vilken beskrivs utifrån flera dimensioner (ålder, kön, sjukdomsgrupp, åtgärder, kostnader med mera). Arbete pågår för att få flera landsting att arbeta med KPP.  

Landsting som arbetar med KPP Psykiatri

För närvarande (2015) arbetar följande tolv landsting med KPP psykiatri:
Västra Götalandsregionen, Region Halland, Landstinget i Östergötland,
Landstinget Västmanland, Landstinget i Värmland, Norrbottens läns landsting,
Landstinget Västernorrland, Landstinget i Kalmar, Landstinget Gävleborg,
Västerbottens läns landsting, Landstinget Sörmland samt Akademiska sjukhuset, Uppsala.  

Prospektiva viktlistor för 2016, Socialstyrelsen  

Åtgärdsförteckning (KVÅ) och baslistor/lathundar per verksamhetsområde, Socialstyrelsen

Nätverk för psykiatrins KPP-frågor  

Ett särskilt nätverk för psykiatrins KPP-arbete finns där alla kliniker/enheter som arbetar med eller planerar att börja med KPP är välkomna. SKL arrangerar regelbundna nätverksmöten.
Alla dokument med beröring till nätverkets arbete samlas på Projektplatsen.

Projektplatsen (behörighet krävs).

Rapporter kring KPP Psykiatri

SKL sammanställer årligen en rapport i samverkan med de landsting som lämnar KPP-data kring den psykiatriska vården. I rapporten redovisas vårdens kostnader utifrån bl.a. vårdform, diagnos, ålder, kön m.m. uppdelat per landsting. Rapporterna fokuserar främst på den allmänpsykiatriska vården för vuxna. De senaste rapporterna som publicerats återfinns under Publikationer nedan.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot