Publicerad: 21 december 2018

KPP Somatik

Utvecklingen av KPP inom den specialiserade somatiska sjukvården har pågått sedan början av 1990-talet. Idag har 20 landsting/regioner KPP-system i drift vilket innebär att närmare 90 procent av slutenvården är KPP-beräknat. För öppenvården är motsvarande siffra 70 procent.

Den information som genereras lagras i KPP-databasen och används i direkta jämförelser mellan sjukhus och regioner. Den utgör även underlag för de retrospektiva och prospektiva DRG-vikter som beräknas varje år.  

Retrospektiva DRG-vikter SV 1997–2012 (Excel 2010, nytt fönster) (uppdaterade oktober 2013)  

Retrospektiva DRG-vikter CC-grupperat SV+ÖV 2012–2017 (Excel 2010, nytt fönster) (uppdaterad 2018-10-16)

Prospektiva DRG-vikter, Socialstyrelsen   

Nätverk för somatikens KPP-frågor  

Ett nätverk för somatikens KPP-frågor har etablerats där representanter från alla sjukhus som arbetar med KPP eller planerar att börja med KPP är välkomna. Nätverket träffas 2 gånger/år.
Alla dokument med beröring till nätverkets arbete samlas på Projektplatsen.

Projektplatsen (behörighet krävs).  

Publikationer

Informationsansvarig

  • Åke Karlsson
    Handläggare
  • Jan Sölch
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot