Publicerad: 16 januari 2018

KPP Somatik

Utvecklingen av KPP inom den specialiserade somatiska sjukvården har pågått sedan början av 1990-talet. Idag har 20 landsting KPP-system i drift vilket innebär att drygt 90 % av slutenvården är KPP-beräknat. För öppenvården är motsvarande siffra 73 %.

Den information som genereras lagras i KPP-databasen och används i direkta jämförelser mellan sjukhus och regioner. Den utgör även underlag för de retrospektiva och prospektiva DRG-vikter som beräknas varje år.  

Retrospektiva DRG-vikter SV 1997–2012 (Excel 2010, nytt fönster) (uppdaterade oktober 2013)  

Retrospektiva DRG-vikter CC-grupperat SV+ÖV 2012–2016 (Excel 2010, nytt fönster) (uppdaterad 2017-10-11)

Prospektiva DRG-vikter för 2017, Socialstyrelsen   

Nätverk för somatikens KPP-frågor  

Ett nätverk för somatikens KPP-frågor har etablerats där representanter från alla sjukhus som arbetar med KPP eller planerar att börja med KPP är välkomna. Nätverket träffas 2 ggr/år.
Alla dokument med beröring till nätverkets arbete samlas på Projektplatsen.

Projektplatsen (behörighet krävs).  

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot