Publicerad: 12 november 2018

Nationella KPP-principer, version 3

De nationella KPP-principerna har uppdaterats i en ny rapport.

De första KPP-principerna, som avsåg sluten somatisk vård, publicerades 2002 och uppdaterades 2006 och 2009 i ett samarbete mellan SKL och KPP:s referensgrupp. I referensgruppen ingår representanter för de sjukhus och landsting/regioner som har infört KPP samt Socialstyrelsen.

I denna uppdaterade version av KPP-principerna har vissa förtydliganden gjorts kring kostnadsunderlaget, vårdtjänster och fördelningsprinciper samt att dokumentet förhoppningsvis nu ska vara mer lättläst och pedagogiskt upplagt.

Nationella KPP-principer version 3

Bilaga 5 - kalkylmodell för öppenvården, (Excel 2010, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare
  • Åke Karlsson
    Handläggare
  • Mikael Havasi
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot