Publicerad: 17 maj 2019

Nationell jämförelse av vårdprocesser utifrån KPP-data

Här presenteras jämförelser – benchmarking – av några olika vårdprocesser utifrån KPP-data och kvalitetsindikatorer i den somatiska vården.

För att kunna bedöma effektivitet i vården är det nödvändigt att kostnader och kvalitet analyseras i ett sammanhang. KPP tillsammans med kvalitetsdata ger ett bra verktyg för att se över vårdprocessers organisation och innehåll. Jämförelserna leder till ökad kunskap och utifrån resultaten kan utvecklingsarbeten sättas igång.

I detta nationella KPP-arbete, som initierats av ekonomidirektörsnätverket, har en ansvarig från respektive landsting/region med KPP hållit i arbetet på hemmaplan. Tillsammans med ansvariga på respektive sjukhus har jämförelser och analyser gjorts.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Einar Sjölund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot