Publicerad: 28 juni 2018

Nationell jämförelse av vårdprocesser utifrån KPP-data

Här presenteras jämförelser några olika vårdprocesser utifrån KPP-data och kvalitetsindikatorer i den somatiska vården.

För att kunna bedöma effektivitet i vården är det nödvändigt att kostnader och kvalitet analyseras i ett sammanhang. KPP tillsammans med kvalitetsdata ger ett bra verktyg för att se över vårdprocessers organisation och innehåll. Jämförelserna leder till ökad kunskap och utifrån resultaten kan utvecklingsarbeten sättas igång.

I detta nationella KPP-arbete, som initierats av ekonomidirektörsnätverket, har en ansvarig från respektive landsting/region med KPP hållit i arbetet på hemmaplan. Tillsammans med ansvariga på respektive sjukhus har jämförelser och analyser gjorts.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot