Publicerad: 10 februari 2019

Om KPP-Kostnad per patient

SKL driver ett arbete för att stödja införandet av patientrelaterad kostnadsredovisning i sjukvården. Systemet benämns Kostnad per patient – KPP och innebär att kostnaden beräknas för varje individuell vårdkontakt.

Arbetet sker i nära samarbete med representanter för regioner och sjukhus. KPP-databasen är underlag till viktberäkningar för NordDRG.

Fyra huvuduppgifter

Arbetet med KPP, kostnad per patient, har fyra uppgifter:

 • Att verka för att enhetliga principer används i KPP-beräkningar så att jämförelser underlättas.  
 • Att sammanställa KPP-data från sjukhusen för varje år i en databas, den så kallade KPP-databasen. 
 • Att i samarbete med Socialstyrelsen förvalta och utveckla NordDRG. Detta sker inom ramen för ett gemensamt nätverk, Nätverket för patientklassificering (NPK).
  NPK:s arbetsplan för 2019 (PDF, nytt fönster)
 • Att i samarbete med regioner och sjukhus utveckla metoder för jämförelser, analyser och ersättningar inom sjukvården med hjälp av KPP- och DRG-data. Grunden för detta arbete är KPP-databasen.

Nätverk

Merparten av landstingen har idag infört eller är på väg att införa KPP-redovisning. För att uppnå nationell samstämmighet inom KPP-området har ett antal grupper och nätverk bildats:

 • En grupp med KPP-kontaktpersoner från samtliga regioner.
 • Ett nätverk för KPP-arbetet inom somatik och psykiatri. Gruppen träffas cirka 2 gånger per år.
 • En expert/referensgrupp för utvecklingen av KPP-principer och modell. Gruppen består av cirka 10 personer med bred och mångårig erfarenhet inom KPP-området.

Beskrivning av KPP-organisationen (PowerPoint, nytt fönster)

Kontaktpersoner i regioner för KPP (PDF, nytt fönster)

Det aktuella läget per landsting/region när det gäller införande av KPP

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Jan Sölch
  Samordnare
 • Åke Karlsson
  Handläggare
 • Mikael Havasi
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot