Publicerad: 11 oktober 2017

Läget för införande av KPP

Här redovisas det aktuella läget för respektive landsting gällande införande av KPP (juni 2017).

Teckenförklaring:

X = klart i alla enheter

U = under införande

0 = ingen aktivitet

Införande av KPP

Landsting/region

Somatik

Psykiatri

Primärvård

Norrbotten

X

X

X

Västerbotten

X

X

U

Västernorrland

X

X

X

Jämtland

X

U

U

Gävleborg

X

X

X

Dalarna

X

U

0

Västmanland

X

X

U

Örebro

X

U

0

Uppsala

X

X

0

Stockholm

X

0

0

Gotland

0

0

0

Sörmland

X

X

U

Östergötland

X

X

X

Jönköping

X

U

U

Värmland

X

X

U

Västra Götaland

X

X

U

Kronoberg

X

X

U

Halland

X

X

0

Kalmar

X

X

U

Blekinge

X

X

X

Skåne

X

X

U

 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot