Publicerad: 12 november 2018

Läget för införande av KPP

Här redovisas det aktuella läget för respektive landsting gällande införande av KPP.

Teckenförklaring:

X = klart i alla enheter

U = under införande

0 = ingen aktivitet

Införande av KPP

Uppdaterad september 2018.

Landsting/region

Somatik

Psykiatri

Primärvård

Norrbotten

X

X

X

Västerbotten

X

X

U

Västernorrland

X

X

X

Jämtland/Härjedalen

X

U

0

Gävleborg

X

X

X

Dalarna

X

U

0

Västmanland

X

X

0

Örebro

X

U

0

Uppsala

X

X

0

Stockholm

X

0

U

Gotland

0

0

0

Sörmland

X

X

X

Östergötland

X

X

X

Jönköping

X

U

U

Värmland

X

X

X

Västra Götaland

X

X

U

Kronoberg

X

X

X

Halland

X

X

U

Kalmar

X

X

U

Blekinge

X

X

X

Skåne

X

X

U

 

Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare
  • Åke Karlsson
    Handläggare
  • Mikael Havasi
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot