Publicerad: 30 november 2017

Insamling av personal- och lönestatistik

Information och anvisningar till dig som är uppgiftslämnare av personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).

Inlämning av uppgifter

Länk till inlämning av uppgifter till personal-och lönestatistiken (nytt fönster)

Uppgifterna lämnas till Sveriges Kommuner och Landsting senast den 1 december. 

Inrapportering sker direkt via inloggning med hjälp av det användarnamn och lösenord som skickas ut till den som är registrerad som kontaktperson hos oss. Inloggningsuppgifter till insamling och granskning skickas ut under vecka 45.

Granskning och rättning av uppgifter avslutad inom en vecka

Kontaktpersonerna kan gå in och granska, och vid behov, rätta de inskickade uppgifterna omedelbart efter inrapportering. Vi rekommenderar att granskning och eventuell rättning påbörjas så snart som möjligt så att den kan vara avslutad inom en vecka. I enlighet med personuppgiftslagen (PUL) samt EU:s snart gällande dataskyddsförordning General Data Protection (GDPR) undviker SKL att skicka personuppgifter via e-post för att säkerställa skydd mot obehörig. All korrespondens om enstaka poster görs därför i insamlingsapplikationen under fliken ”Meddelanden”.

Att notera 2017:

Fält 13: Specialitet för läkare enligt AID
Specialistkod för läkare kodas enligt kodplan 2015. Samtliga läkare med legitimation som har AID 201010-203090 ska ha en kod. Observera att Akutsjukvård hade fel kod i anvisningarna 2016. Den korrekta koden är 80110.

Fält 15: Lönekollektivavtal
Under senare år har flera nya avtalstyper tillkommit, till exempel BUI, BAL, bestämmelser för studentmedarbetare och traineejobb. Dessa har egna avtalskoder och det är viktigt att rätt kod lämnas.

Fält 16: Anställningsform
Kod 5: Legitimationsgrundande anställning för lärare och förskollärare har tagits bort med anledning av att denna anställningsform upphörde att gälla den 1 december 2015.

Fält 19–24: Ledighetsorsak och ledighetsomfattning
Samtliga ledigheter som överstiger 30 dagar under oktober och november ska tas med. Det innebär till exempel att dubbla ledigheter ska registreras med två ledighetsomfattningar och två ledighetsorsaker. Ledighetsomfattning används sedan för att beräkna heltids- och deltidsanställda samt heltids- och deltidsarbetande.

Fält 31: Heltidslön
Lönen ska anges vid heltid. För personer som arbetar deltid ska lönen räknas om till heltidslön. Detta gäller även personer som omfattas av avtalen BUI eller BAL, som enligt avtal arbetar 75 procent.

Fält 32: Fast lönetillägg
Eventuella fasta lönetillägg som påverkas av ledighet ska redovisas här. Tilläggen ska avse november. Om lärarlönelyftet eller karriärtjänster ges som fast tillägg ska det tas upp här. Avrunda till hela kronor. Observera att dessa tillägg även ska ingå i heltidslön (fält 31).

Anvisningar

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot