Publicerad: 1 januari 2019

Insamling av personal- och lönestatistik

Information och anvisningar till dig som är uppgiftslämnare av personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).

Inlämning av uppgifter

Inlämning av uppgifter till personal-och lönestatistiken, öppnar 8 oktober (nytt fönster)

Uppgifterna lämnas till Sveriges Kommuner och Landsting senast den 1 december.

Inrapportering sker direkt via inloggning med hjälp av det användarnamn och lösenord som skickas ut till den som är registrerad som kontaktperson hos oss inför insamlingen.

Om det är någon annan som ska vara kontaktperson behöver du som sedan tidigare står som kontaktperson logga in och ändra kontaktuppgifter. Därefter behöver du vidarebefordra information om anvisningarna till den nya personen. Nytt lösenord kommer att skickas ut vecka 46.

Granskning och rättning av uppgifter avslutad inom en vecka

Kontaktpersonerna kan gå in och granska och vid behov rätta de inskickade uppgifterna omedelbart efter inrapportering. Vi rekommenderar att granskning och eventuell rättning påbörjas så snart som möjligt så att den kan vara avslutad inom en vecka.

Kodförteckning befattningskod för regioner

Samtliga regioner behöver även skicka in en kodförteckning för variabeln Befattning där klartext till respektive kod framgår. Filen kan antingen skickas till personalstatistik@skl.se eller laddas upp i applikationen under inlämningsfliken (Komplettera- Annat).

Detta gäller endast region.

Att notera 2018

Fält 15: Lönekollektivavtal

Intresset för att även följa upp andra avtal än HÖK, såsom BEA, BUI och BAL samt bestämmelser för studentmedarbetare och traineejobb har ökat. Dessa har egna avtalskoder och det är av vikt att rätt kod lämnas.

Fält 19–24: Ledighetsorsak och ledighetsomfattning

Samtliga ledigheter som överstiger 30 dagar under oktober och november ska tas med. Det innebär till exempel att dubbla ledigheter ska registreras med två ledighetsomfattningar och två ledighetsorsaker.

Ledighetsorsak och ledighetsomfattning används för beräkning av flera viktiga mått, bland annat faktisk sysselsättningsgrad, årsarbetare, andel heltidsarbetare samt sjukfrånvaro. För månadsavlönade beräknas faktisk sysselsättningsgrad och årsarbetare som överenskommen sysselsättningsgrad minus ledighetsomfattning. I de fall den faktiska sysselsättningsgraden blir hundra räknas personen som heltidsarbetande. Dessa mått följs upp regelbundet och redovisas bland annat på:

Fält 31: Heltidslön

Lönen ska anges vid heltid. För personer som arbetar deltid ska lönen räknas om till heltidslön. Detta gäller även personer som omfattas av avtalen BUI eller BAL som enligt avtal arbetar 75 procent.

Fält 32: Fast lönetillägg

Eventuella fasta lönetillägg som påverkas av ledighet ska redovisas här. Tilläggen ska avse november. Om lärarlönelyftet eller karriärtjänster ges som fast tillägg ska det tas upp här. Avrunda till hela kronor. Observera att dessa tillägg även ska ingå i heltidslön (fält 31).

Anvisningar

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Samordnare
  • Clara Arrhenius
    Statistiker
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot