Publicerad: 5 december 2018

Lönestatistik

Sveriges officiella lönestatistik samlas in och produceras till stor del av arbetsmarknadens arbetsgivarorganisationer. Statistiska centralbyrån, SCB, har på uppdrag av Medlingsinstitutet ansvar för publicering av lönestatistiken.

Den lönestatistik som Sveriges Kommuner och Landsting årligen samlar in och producerar om anställda i kommuner och landsting/regioner används förutom till den officiella statistiken också till partsgemensam förhandlingsstatistik. SKL gör ingen egen offentlig publicering av lönestatistik.  

Fakta om löner

Lönebildning

Partsgemensam statistik

Den partsgemensamma statistiken har begränsad spridning och finns att tillgå för berörda parter så som statistikavtalet mellan parterna på det kommunala området reglerar.

Tjänster

Lönelänken

På grund av tekniska problem med sklloner.se så fungerar inte tjänsten.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot