Publicerad: 12 november 2018

Om novemberstatistiken

SKL samlar in och redovisar årligen statistik över anställda i kommuner, landsting och regioner per november, ofta kallad novemberstatistiken.

Personalstatistiken används som underlag för avtalsförhandlingar, vid bedömningar av sysselsättningsutveckling och personalbehov samt vid personalplanering. Statistiken utgör dessutom underlag för den officiella löne-och sysselsättningsstatistik som produceras av Statistiska centralbyrån, SCB.  

För personalstatistiken används uppgifter som bygger på löneadministrativt material. Mättidpunkten är i vald utifrån att:  

  • stora delar av årets löneöversyn vanligtvis är klara
  • tidpunkten är minst känslig för säsongsvariationer med avseende på antal anställningar
  • begränsad omfattning av annan administrativ hantering av PA-systemen
  • jämförbarhet med annan statistik  

Jämförbarhet  

Från och med 2008 års redovisning av personalstatistiken används ett nytt yrkesklassificeringssystem, AID (Arbetsidentifikation), gemensamt för kommuner och landsting. Bland annat redovisas ledningspersonal för sig vilket möjliggör en bättre uppföljning av dessa grupper. Förändringarna innebär dock att det inte är möjligt att göra korrekta utvecklingstal med tidigare år.

Information om klassificeringssystemet AID

Personalgrupperna är från och med 2008 års tabeller summerade på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare.  I vissa fall finns beteckningen kvar, men med ändrad definition.

Personalgrupper kommun (PDF, nytt fönster)

Personalgrupper landsting (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot