Publicerad: 7 augusti 2017

Personalen i kommuner och landsting

Antalet anställda (månadsavlönade) i kommuner och landsting har under några år ökat och uppgick i november 2016 till strax över en miljon. Av dessa arbetade närmare 760 000 i kommuner och 260 000 i landsting/regioner.

Anställda och sysselsatta

I kommunerna ökade antalet anställda med 33 600, vilket motsvarar 4,6 procent fler jämfört med föregående år. Antalet sysselsatta ökade också med 4,6 procent och var i november drygt 700 000.

Antal anställda kommun

För landsting/regioner ökade antalet anställda med 3 300 personer vilket motsvarar 1,3 procent jämfört med föregående år. Antalet sysselsatta ökade med knappt en procent och var i november nära 240 000.

Antal anställda landsting/region

Anställda per verksamhet

Bland anställda i kommuner är det vanligast att arbeta inom de pedagogiska verksamheterna eller inom vård och omsorg. Närmare 45 procent arbetar inom pedagogiskt verksamhet som skola och barnomsorg. Ungefär en tredjedel arbetar inom vård och omsorg.

Verksamhet kommun

I landstingen arbetar den största gruppen anställda, 45 procent, inom specialiserad somatisk vård. Andelen inom primärvården är 11 procent och inom specialiserad psykiatrisk vård knappt 10 procent.

Anställda per verksamhet landsting/region

Anställda per personalgrupp och ålder

Ålderssammansättningen varierar mellan olika personalgrupper. Bland gymnasielärare är över 30 procent 55 år eller äldre, vilket kan jämföras med grundskollärare där endast en femtedel är 55 år eller äldre.

Inom vård och omsorg är ungefär en fjärdedel av vårdbiträden och undersköterskor 55 år eller äldre.

Anställda per personalgrupp kommun

I gruppen Övrigt lärararbete ingår bl a lärare i praktisk/estetiska ämnen, speciallärare och specialpedagoger​.

I landsting/regioner är det flera personalgrupper där andelen 55 år eller äldre är hög. För såväl läkare med specialistkompetens som undersköterskor är andelen 34 procent.
Sjuksköterskor har en högre andel unga, 16 procent är 29 år eller yngre.

Anställda per personalgrupp landsting/region

Heltidsanställda och heltidsarbetande

Både andelen som är anställda på heltid och andelen som arbetar heltid ökar. Mellan 2008 och 2016 ökade andelen heltidsanställda i kommunerna från 70 till 77 procent. Andelen som arbetade heltid ökade under perioden från 59 till 66 procent.

Heltidsanstallda-och-heltidsarbetande-i-kommun

Bland anställda i landstinget ökade andelen heltidsanställda med 6 procentenheter mellan 2008 och 2016, från 81 till 87 procent. Andelen som arbetade heltid ökade från 62 till 68 procent. Både andelen heltidsanställda och heltidsarbetande är högre bland landstingsanställda än bland anställda i kommunen.

Heltidsanstallda-och-heltidsarbetande-i-landsting-region

Läs vidare

Fler uppgifter om personalen i kommun och landsting finns i tabellpaket:

Kommunal personal 2016

Landstingsanställd personal 2016

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot