Publicerad: 30 mars 2017

Kommunal personal 2015

Här redovisas uppgifter från 2015 års personalstatistiska undersökning i tabellform. Tabellerna ger en övergripande beskrivning av personalen i kommuner och kommunalförbund.

Uppgifterna avser anställda under november 2015. Tabellerna är i excelformat och öppnas i nytt fönster.

Rikstabeller

Kommunvisa tabeller

Bilagor

Bilagorna är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot