Publicerad: 27 mars 2018

Kommunal personal 2017

Här redovisas uppgifter från 2017 års personalstatistiska undersökning i tabellform. Tabellerna ger en övergripande beskrivning av personalen i kommuner och kommunalförbund.

Uppgifterna avser anställda under november 2017. Tabellerna är i Excelformat och öppnas i nytt fönster.

Rikstabeller

Kommunvisa tabeller

Bilagor

Bilagorna är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Tidigare års redovisningar

Kommunal personal 2016
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot