Publicerad: 27 mars 2018

Kommunal personal 2016

Här redovisas uppgifter från 2016 års personalstatistiska undersökning i tabellform. Tabellerna ger en övergripande beskrivning av personalen i kommuner och kommunalförbund.

Uppgifterna avser anställda under november 2016. Tabellerna är i excelformat och öppnas i nytt fönster.

Rikstabeller

Kommunvisa tabeller

Bilagor

Bilagorna är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot