Publicerad: 12 november 2018

Kommunal personal 2016

Här redovisas uppgifter från 2016 års personalstatistiska undersökning i tabellform. Tabellerna ger en övergripande beskrivning av personalen i kommuner och kommunalförbund.

Uppgifterna avser anställda under november 2016. Tabellerna är i excelformat och öppnas i nytt fönster.

Rikstabeller

Kommunvisa tabeller

Bilagor

Bilagorna är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Informationsansvarig

  • Clara Arrhenius
    Statistiker
  • Benny Lindroos
    Handläggare







Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot