Publicerad: 30 mars 2017

Landstingsanställd personal 2015

Här redovisas uppgifter från 2015 års personalstatistiska undersökning i tabellform. Tabellerna ger en övergripande beskrivning av personalen i landsting och regioner.

Uppgifterna avser anställda under november 2015. Tabellerna är i excelformat och öppnas i nytt fönster.

Tabeller Landstingsanställd personal 2015

Bilagor

Bilagorna är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 

Bilaga 3

Definitioner och begrepp

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot