Publicerad: 27 mars 2018

Landstingsanställd personal 2017

Här redovisas uppgifter från 2017 års personalstatistiska undersökning i tabellform. Tabellerna ger en övergripande beskrivning av personalen i landsting och regioner.

Uppgifterna avser anställda under november 2017. Tabellerna är i excelformat och öppnas i nytt fönster.

Tabeller Landstingsanställd personal 2017

Bilagor

Bilagorna är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 

Bilaga 3

Definitioner och begrepp

Tidigare års redovisningar

Landstingsanställd personal 2016

Informationsansvarig

  • Clara Arrhenius
    Statistiker
  • Benny Lindroos
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot