Publicerad: 25 april 2019

Personalen i kommuner och landsting

Antalet anställda i kommuner och regioner har ökat och uppgick i November 2018 till nästan 1,2 miljoner. Av dessa arbetar ungefär 900 000 i kommuner och 280 000 i regionerna.

Personalstatistik för kommuner och regioner

Rapporten Personalen i välfärden ger en översiktlig bild över de anställda i kommuner och regioner. Du kan exempelvis se hur många som arbetar heltid, hur många som fortsätter att arbeta vid 65 års ålder och hur många som är sjukskrivna.

Statistiken i rapporten avser november 2018 och är till störst del baserad på SKL:s personal- och lönestatistik.

Personalen i välfärden

Ytterligare personalstatistik

Fler uppgifter om personalen i kommuner och regioner finns i tabellpaket:

Kommunal personal 2018

Landstingsanställd personal 2018

Reviderad AID

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (AID) reviderades i februari 2018. Detta innebär att vissa yrkeskoder (etiketter) har tillkommit, vissa har tagits bort och andra har fått nya namn. Revideringen påverkar även personalgrupperna som kan innehålla andra etiketter eller ha nya namn.

Reviderad arbetsidentifikation, AID

Regionbildning

Från och med 1 januari 2019 blev de sista sju landstingen regionen. Därmed har samtliga regioner (tidigare landsting) tagit över det regionala utvecklingsansvaret. Regionbildningen innebär att frågor som rör hälso- och sjukvård, transportinfrastruktur, kultursamverkan och regional utveckling kommer att finnas i regionens ansvar. Formellt finns benämningen ”landsting” kvar tills alla lagar har uppdaterats.

Informationsansvarig

  • Clara Arrhenius
    Statistiker
  • Benny Lindroos
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot