Publicerad: 10 oktober 2017

Sjukfrånvaroredovisningen

Här redovisas en sammanställning av den totala sjukfrånvarotiden hos anställda i kommuner, landsting och regioner

Uppgifterna är hämtade från den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och landstingens årsredovisningar.

Sjukfrånvarotiden redovisas i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden i form av sju nyckeltal.

Fakta om den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen (PDF, nytt fönster)

Definition av nyckeltalen (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot