Publicerad: 3 november 2016
Prenumerera på Statistik, nyckeltal

Sjukfrånvaroredovisningen

En sammanställning av uppgifterna från den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och landstingens årsredovisningar

Nyckeltal

Den totala sjukfrånvarotiden redovisas i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden i form av sju nyckeltal.

Definition av nyckeltalen (PDF, nytt fönster)  

Redovisningar

Sammanställning av den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen.

2015

Kommuner 2015 (Excel, nytt fönster)

Landsting och regioner 2015 (Excel, nytt fönster)

2014

Kommuner 2014 (Excel, nytt fönster)

Landsting och regioner 2014 (Excel, nytt fönster)

Kolada

Uppgifterna (inklusive tidigare år) finns även redovisade i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.

Kolada

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot