Publicerad: 13 juni 2017

Kontaktuppgifter, statistikinsamling och enkäter

SIM-gruppen på SKL arbetar med samråd och internt metodstöd vad gäller enkäter och andra uppgiftsinsamlingar som riktar sig till våra medlemmar.

Arbetar du på en myndighet, universitet/högskola eller länsstyrelse och planerar att göra en uppgiftsinsamling, kontakta oss i god tid för samråd.

Arbetar du i kommun, landsting eller en region och ska besvara en enkät eller annan uppgiftsinsamling från någon statlig myndighet, kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

SIM-gruppen (Samråd och internt metodstöd), skl-samrad-uppgiftsinsamling@skl.se

Kenneth Åhlvik, samordnare, kenneth.ahlvik@skl.se , 08-452 77 76

Anna Liljenberg, anna.liljenberg@skl.se , 08-452 79 28

Annika Jonsson, annika.jonsson@skl.se , 08-452 70 91

Magnus Forslund, magnus.forslund@skl.se , 08-452 76 87

Edith Ringmar, tjänstledig

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot