Publicerad: 8 januari 2016

Så här går ett samråd till

Så här ser arbetsgången för samråd ut. SKL behöver ta del av underlag för samråd så tidigt som möjligt, minst två-tre veckor innan samrådet ska vara avklarat.

Arbetsgång vid samråd

  • Myndighet som planerar att göra en uppgiftsinsamling kontaktar i god tid SKL via e-post skl-samrad-uppgiftsinsamling@skl.se
  • Underlag för samrådet bifogas. Där ska framgå syfte med insamlingen, målgrupp, frivillighet/uppgiftsplikt, tidplan samt missivbrev.
  • SKL meddelar myndigheten vem som ansvarar för samrådet vid SKL och att synpunkter kommer att lämnas.
  • En bedömning görs utifrån val av metod, omfattning, detaljeringsgrad och avgränsning huruvida frågorna är möjliga att besvara och om målgruppen är lämplig. Finns uppgifterna att hämta någon annanstans? SKL gör även en bedömning om det finns risk för missvisande uppgifter, röjanderisk/känsliga uppgifter samt vilken arbetsinsats som krävs för att sammanställa de efterfrågade uppgifterna.
  • Var ute i god tid! Som regel krävs två - tre veckor för att ett samråd ska kunna genomföras. Under denna tid sker dialog mellan myndigheten och SKL kring insamlingen.

När anses ett samråd vara genomfört?

Ett samråd avslutas genom att SKL via e-post bekräftar att samråd enligt SFS 1982:668 skett. Eventuella kvarstående synpunkter inkluderas i bekräftelsen. Om samrådet avslutas i oenighet bör detta framgå i missivbrevet till respondenterna.

Informationsansvarig

  • Kenneth Åhlvik
    SamordnareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot