Publicerad: 20 februari 2019

Statistik

SKL samlar in, producerar och redovisar en del statistik som rör verksamheten i kommuner och regioner. Här finns till exempel ekonomi- och verksamhetsstatistik, personalstatistik, analysrapporter och verktyg. För dig som uppgiftslämnare finns anvisningar och blanketter.

Bild på statistik.

För den officiella statistiken för kommuner och regioner ansvarar olika myndigheter och här har vi samlat information om hur du når den. Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, är en samlad ingång till nyckeltal om kommuners och landstings alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik men också på uppgifter från andra källor.

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs mer

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot