Publicerad: 14 februari 2019

E-lärande

E-lärande är när lärande sker med hjälp av digitalisering. Det kan vara interaktiva utbildningar men också instruktionsfilmer, texter, bilder eller en pod med ett pedagogiskt syfte.

SKL jobbar övergripande med e-lärande för att förenkla erfarenhetsutbyte och samverkan mellan kommuner och regioner. Fokus ligger på att synliggöra, tillgängliggöra och sprida medlemmarnas arbete med e-lärande. Fler ska kunna ta del av mer för att få större möjligheter att skapa bra och hållbara lösningar.

Nätverket för e-lärande

Nätverket är till för SKL:s medlemmar och riktar sig till dig som vill dela erfarenheter av e-lärande, söka hjälp av kollegor eller sprida bra arbetssätt, dokument eller idéer kring e-lärande. Nätverket har ett digitalt samarbetsrum.

Dessutom arrangeras flera nätverksträffar per år där du kan delta på plats eller distans. Ett programråd, bestående av representanter ifrån nätverket, träffas regelbundet och planerar och styr nätverksträffarna.

Ansök om att gå med i SKL:s nätverk för e-lärande

Nätverkträffar 2019

10 Juni 2019: Offentliga Rummet i Västerås

Hur gör de som öppet, smidigt och lagligt delar utbildningar mellan offentliga organisationer?

Läs mer om Offentliga Rummet

Hösten 2019: Stockholm

Nätverksträffar 2018

Februari 2018: GDPR och informationssäkerhet i relation till e-lärande

 • Vad innebär nya dataskyddsförordningen för e-utbildningar?
 • Vad måste vi tänka på?
 • Hur kan vi anpassa oss på bästa sätt?
 • Hur bör vi generellt tänka och agera kring informationssäkerhet och e-lärande?

26 april 2018: Tillgänglighet och e-lärande

Kommande EU-direktiv om tillgänglighet på webben enligt WCAG 2.0 AA

 • Vad innebär det för oss som förvaltar eller producerar e-lärande?
 • Hur påverkas befintliga utbildningar?
 • Hur kan vi göra för att producera utbildningar med bästa möjliga tillgänglighetsanpassning?

December 2018: Standarder och interoperabilitet

 • Vilka minsta gemensamma nämnare som bereder väg för delning av e-lärande finns det?
 • Vad kan och ska vi enas om?
 • Vad finns det för standarder?
 • Mer kring uppföljning som kan vara lämpliga att ta hänsyn till?
 • Hur kan vi genom att komma överens förenkla utbyte av e-lärande oberoende av vilka system vår organisation har?

Nätverksträffar 2017

Januari 2017: e-lärandebiblioteket kravställning

Första steget till att dela är att synliggöra vad som finns.

Maj 2017: Hur kan man arbeta med rörlig media i en organisation?

Nätverksdag e-lärande - tema rörlig media

September 2017: Mätning av e-lärande

December 2017: Upphandla för att kunna dela

 • Juridiken i samband med upphandling av e-lärande
 • Nationellt ramavtal för e-lärande
 • Vad kan nätverket göra som nästa steg i samband med delning och samverkan?

Utveckla e-lärande tillsammans i Dela Digitalt

Dela Digitalt är en samverkansportal där kommuner, regioner och statliga myndigheter både samverkar för att realisera gemensamma initiativ och delar med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen.

Om du har en idé kring e-lärande som du vill utveckla tillsammans med andra så lägger du upp det på Dela Digitalt, dela utveckling. Du kan även leta efter befintliga projekt som du kan engagera dig i.

Dela Digitalt, dela utveckling

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot