Idébanken

Många kommuner, landsting och regioner efterfrågar tips på arbetssätt, metoder och samverkan. Här samlar vi praktiska exempel om asyl- och flyktingmottagandet, etablering och integration, både på kort och lång sikt.

Syftet med idébanken är att underlätta för erfarenhetsutbyten och utveckling. Vi vill också sprida kännedom om de många och framgångsrika verksamheter som Sveriges kommuner, landsting och regioner bedriver.

Sök exempel i Idébanken

Du kan söka på:

  • Ämne
  • Organisation
  • Typ av exempel

Nu finns exempel inom områdena

  • Arbetsmarknads- och utbildningsinsatser
  • Barn unga, familj och skola
  • Bostäder och bosättning
  • Hälsa
  • Kommuner och landsting som arbetsgivare
  • Samverkan med civila samhället
  • Styrning, beredskap och strategiskt arbete

Vi uppdaterar med nya exempel löpande.

Har du exempel att dela med dig av?

Vi vill lyfta fram ännu fler framgångsrika verksamheter. Varmt välkommen med ditt exempel!

Tipsa om lokala exempel, webbformulär

Idébanken på engelska

Nu finns delar av Idébanken med lokala exempel på arbete med asyl- och flyktingmottagande och integration även översatt till engelska.

Idébanken på engelska

Sidfot