Publicerad: 9 maj 2017

Arbetsmarknad

Insatser som ökar sysselsättning, främjar språkinlärning och som tar tillvara på kunskaper och kompetens är av stor betydelse för den enskilde. Det främjar även det lokala näringslivet, arbetsmarknaden och integrationen. Helt enkelt är de en samhällsinvestering för framtiden.

Barn som spelar fotboll

I Kristinehamn ger samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen nyanlända möjlighet till yrkesträning som lärare samtidigt som lärarbristen minskar och integrationen förbättras.

Pojke som lägger pärlor

Yrkes-SFI i Skåne

I Skåne har ett flertal aktörer gått samman för att erbjuda nyanlända svenskundervisning med yrkesinriktning.

Barn som spelar fotboll

Brandkåren får hjälp i Askersund

Det finns behov av att hitta fler brandmän till landets deltidsbrandkårer, särskilt personer med annan språkkompetens än svenska och engelska.

Barn i simhall

Smart Integration

SMART INTEGRATION ska bidra till att nyanlända inom etableringen med utbildning/erfarenhet så tidigt som möjligt inte bara hittar ett arbete utan även får använda sin kompetens ”i rätt jobb”

Fler exempel

Ingen information tillgänglig

 • Kombinerad praktik och SFI för nyanlända lärare i Kristinehamn
  I Kristinehamn ger samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen
  nyanlända möjlighet till yrkesträning som lärare samtidigt som lärarbristen minskar och integrationen förbättras. Genom att kombinera SFI med praktik tillvaratas nyanländas
 • Inkluderande lärmiljöer
  SKL väljer att använda begreppet inkluderande lärmiljöer för att beskriva hur skolan som organisation kan möta elevers olikheter. Det är ett synsätt som bidrar till att alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
 • Sfx – svenska för yrkesutbildade i Stockholms län
  Svenskundervisning med yrkesinriktning, sfx, är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län. Genom skräddarsydda program är syftet att ta tillvara nyanländas yrkeskompetens och att korta tiden till arbete eller förtagande.
 • Kommunövergripande Sfi-basutbildning för kortutbildade
  En utbildningsmodell som kombinerar sfi med undervisning i basämnen och en förberedande arbetsmarknadsintroduktion - särskilt utformad för nyanlända med kort eller ingen tidigare utbildning. Det är den gemensamma vägen för ett antal kommuner i Stockholms län.
 • Samverkan inom samhällsorientering för nyanlända
  Många kommuner samverkar kring samhällsorientering för nyanlända. Här har vi samlat ett antal länkar till olika exempel på samverkan runtom landet att inspireras av.
 • Va Med! - metodmaterial för undervisning till nyanlända
  Genom text, bild och film främjas dialog kring vår gemensamma värdegrund och det svenska samhällets organisering. Det är utgångspunkten för Va Med!-projekten, vars metod och material utformats för sfi och samhällsorientering för nyanlända.
 • Framgångsrik arbetsmarknadssatsning genom upphandlingskrav
  I upphandlingen om att leda förnyelsen av området Vivalla i Örebro, lades ett skallkrav om sociala hänsyn till. Det utmynnade i ett praktikprogram som hittills har bidragit till att cirka 40 procent av deltagarna nu är i arbete.
 • Språkförstärkt vård- och omsorgsutbildning i Falköping
  Först ett noggrant urvalsarbete för att fånga upp motiverade invånare med svenska som andraspråk. Sedan stöd till eleverna utifrån behov. Det är Falköpings modell för att möta kommunens ökande behov av tvåspråkig personal inom vård och omsorg.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot