Publicerad: 9 maj 2017

Inkluderande lärmiljöer

SKL väljer att använda begreppet inkluderande lärmiljöer för att beskriva hur skolan som organisation kan möta elevers olikheter. Det är ett synsätt som bidrar till att alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Kategori: Unga, Ledning
Organisation: Kommun, Staten
Typ av exempel: Checklista, Samarbete

Lärmiljöer

Skolans lärmiljöer är en kombination av fysiska, pedagogiska och psykosociala dimensioner. De varieras beroende på behov på individ-, grupp och organisationsnivå.

Idébank med lokala exempel på arbete med asyl- och flyktingmottagande och integration

Fysisk lärmiljö:

  • Klassrum
  • matsal
  • korridorer

omklädningsrum, skolgård, toaletter, ljud- och ljusmiljö, synintryck, möbler och inredning.

Pedagogisk lärmiljö

Idébank med lokala exempel på arbete med asyl- och flyktingmottagande och integration

Arbetssätt, metoder

Anmälningsblankett för lärmiljöer (PDF, nytt fönster)

, tydlighet, flexibilitet, extra anpassningar, särskilt stöd, kompensatoriska hjälpmedel, digitala lärresurser, schema, bild- och teckenstöd

Psykosocial lärmiljö: Värdegrund, socialt klimat, trygghet och gemenskap i skolan samt undervisningsgruppen, bemötande och relationer mellan lärare, övrig personal och elever

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot