Publicerad: 19 april 2017

Kombinerad praktik och SFI för nyanlända lärare i Kristinehamn

I Kristinehamn ger samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen
nyanlända möjlighet till yrkesträning som lärare samtidigt som lärarbristen minskar och integrationen förbättras. Genom att kombinera SFI med praktik tillvaratas nyanländas

Under 2015 framkom att en stor grupp nyanlända med lärar- och förskollärarkompetens vistades i Kristinehamn. Socialförvaltningen, skolförvaltningen och Arbetsförmedlingen utvecklade därför en utbildning som i dagsläget ett trettiotal personer tagit del av. I början identifierade Arbetsförmedlingen ifall en nyanländ hade rätt kompetens men idag är det många nyanlända som själva uppger att de önskar delta.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot