Publicerad: 5 april 2017

Sfx – svenska för yrkesutbildade i Stockholms län

Svenskundervisning med yrkesinriktning, sfx, är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län. Genom skräddarsydda program är syftet att ta tillvara nyanländas yrkeskompetens och att korta tiden till arbete eller förtagande.

Sfx riktar sig till invandrade som redan har en färdig utbildning och/eller erfarenhet från ett specifikt yrkesområde från sitt hemland. Utbildningarna har fått samlingsbeteckningen sfx i länet. En grundtanke kring sfx är att kommunerna samarbetar så att de studerande med samma yrkesbakgrund samlas hos en anordnare. Det gör att undervisningsgrupperna blir tillräckligt stora så att verksamheten blir stabil och kan utvecklas.

Syftet med sfx är att de studerande:

  • snabbare lär sig det svenska språket
  • får möjlighet till kunskap om sitt yrkesområde i Sverige för att snabbare kunna börja arbeta inom sitt yrkesområde.

Alla program har fokus på yrkesinriktad intensivsvenska, kombinerat med samhällsorienterande kurser, utbildningskomplettering och studiebesök i respektive bransch. Vissa förkunskaper krävs för respektive inriktning och kurserna börjar från olika nivåer i svenska.

Kommunerna i Stockholms län har skrivit på en avsiktsförklaring och finansierar sina kommuninvånares studieplatser i sfx.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot