Publicerad: 5 april 2017

Fler exempel arbetsmarknad

 • Strängnäs tillvaratar nyanländ högutbildad arbetskraft
  Genom en samverkansmodell mellan Strängnäs näringslivskontor, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet matchas nyanlända akademiker mot kommunens företag. Utgångspunkten är de lokala företagens behov av rätt kompetens för att växa.
 • Asylkoordinator jobbar med skolstöd och praktikplatser
  När ett asylboende skulle öppna anställde Torsås kommun en asylkoordinator. Koordinatorn fungerar som en länk mellan asylsökande, näringsliv och lokalsamhälle.
 • Nytänkande samverkan mellan Posten och Örebro kommun
  Kan personer som inte uppfyller alla formella krav för ett jobb ändå vara väl lämpade för anställning? Det såg Örebro kommun, Posten och Arbetsförmedlingen till att undersöka när en postterminal med 200 nya arbetstillfällen öppnade i Hallsberg.
 • Framgångsrik länsgemensam yrkes-sfi i Gävleborg
  Med målet att korta vägen till arbete samverkar Arbetsförmedlingen och kommunerna i Gävleborg. Yrkesutbildningar med sfi har genom fokus på individanpassning och kontinuerlig uppföljning gett goda resultat.
 • Sfx – svenska för yrkesutbildade i Stockholms län
  Svenskundervisning med yrkesinriktning, sfx, är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län. Genom skräddarsydda program är syftet att ta tillvara nyanländas yrkeskompetens och att korta tiden till arbete eller förtagande.
 • Kommunövergripande Sfi-basutbildning för kortutbildade
  En utbildningsmodell som kombinerar sfi med undervisning i basämnen och en förberedande arbetsmarknadsintroduktion - särskilt utformad för nyanlända med kort eller ingen tidigare utbildning. Det är den gemensamma vägen för ett antal kommuner i Stockholms län.
 • Samverkan inom samhällsorientering för nyanlända
  Många kommuner samverkar kring samhällsorientering för nyanlända. Här har vi samlat ett antal länkar till olika exempel på samverkan runtom landet att inspireras av.
 • Va Med! - metodmaterial för undervisning till nyanlända
  Genom text, bild och film främjas dialog kring vår gemensamma värdegrund och det svenska samhällets organisering. Det är utgångspunkten för Va Med!-projekten, vars metod och material utformats för sfi och samhällsorientering för nyanlända.
 • Framgångsrik arbetsmarknadssatsning genom upphandlingskrav
  I upphandlingen om att leda förnyelsen av området Vivalla i Örebro, lades ett skallkrav om sociala hänsyn till. Det utmynnade i ett praktikprogram som hittills har bidragit till att cirka 40 procent av deltagarna nu är i arbete.
 • Språkförstärkt vård- och omsorgsutbildning i Falköping
  Först ett noggrant urvalsarbete för att fånga upp motiverade invånare med svenska som andraspråk. Sedan stöd till eleverna utifrån behov. Det är Falköpings modell för att möta kommunens ökande behov av tvåspråkig personal inom vård och omsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot