Publicerad: 5 april 2017

Enkelt material synliggör processen för ensamkommande barn

Malmö stad har tagit fram ett material på olika språk att använda i mötet med ensamkommande barn deras första tid i Sverige. Det fungerar som ett samtalsunderlag för att möta behovet av information, tydliggöra processen och minska oro.

Organisation: Malmö stad
Målgrupp: ensamkommande barn och ungdomar

– Materialet kombinerar text med illustrationer. På ett överskådligt sätt förklaras vad som händer under barnets första tid i Sverige. Det tydliggör även de olika aktörernas uppdrag i förhållande till barnen, säger Emma Ricci kommunikatör Malmö stad.

Genom illustrationerna ska materialet kunna avkodas av de som inte är läskunniga. För att så många som möjligt ska kunna förstå materialet oavsett om modersmålet läses från höger till vänster eller vänster till höger, löper text och illustrationer uppifrån och ned.

– Vi har friköpt materialet från formgivarna. Malmö stad delar gärna med sig av filerna till andra kommuner som enkelt kan anpassa materialet utifrån sina egna behov och sin egen process, säger Emma Ricci.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot