Publicerad: 5 april 2017

Hitta rätt – ett material för dig som arbetar med ensamkommande ungdomar

Genom ett nationellt projekt arbetar Göteborgsregionens kommunalförbund med att sprida materialet Hitta rätt över hela Sverige. Hitta rätt är kostnadsfritt att använda och vänder sig till socialsekreterare och boendepersonal som arbetar med ensamkommande ungdomar.

Organisation: Göteborgs stad Social resursförvaltning (äger materialet), Göteborgsregionens kommunalförbund (projektägare), Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen (projektfinansiär).
Målgrupp: Boendepersonal och socialsekreterare som arbetar med ensamkommande ungdomar.

Hitta rätt är ett tematiskt material för ensamkommande ungdomar. Syftet är att bidra till grundläggande lärande i praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling.

- Varje ungdom och handledare har en egen Hitta rätt-pärm och arbetar tillsammans med materialet. Det är viktigt att ungdomarna får äga sin egen kunskap. När det är dags att stå på egna ben tar de med sig pärmen, säger Sandra Goll-Rasmussen Nielsen, Göteborgsregionens kommunalförbund.

Materialet bidrar även till att den information som ungdomarna delges under sin första tid i Sverige systematiseras och kvalitetssäkras, vilket i sin tur kan främja en bättre integration.

Nationell spridning och gratis nedladdning

Materialet utformades av Göteborgs stad med input från berörda professioner och ungdomarna själva. Hitta rätt-materialet är kostnadsfritt och finns tillgängligt för socialsekreterare och boendepersonal på Länsstyrelsernas webbportal informationsverige.se.

- Göteborgsregionens kommunalförbund arbetar nu för att sprida materialet nationellt och ge verksamheterna ett verktyg för att utbildas i Hitta rätt, genom en webbutbildning som lanseras i januari 2016. Webbutbildningen innehåller information om hur du arbetar med Hitta rätt och hur du utbildar kollegor i det, berättar Sandra Goll-Rasmussen Nielsen.

Den 19-20 januari 2016 arrangeras en två dagar lång workshop av Göteborgsregionens kommunalförbund om att arbeta med Hitta rätt och implementera det i verksamheter.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot