Publicerad: 5 april 2017

Inspelade tolkar informerar ensamkommande barn i Kristianstad

När tolkarna fick fullt upp började Kristianstads kommun ta fram information på olika språk, i skrift och genom korta filmklipp. Materialet används när ensamkommande barn ska hämtas och tolkar inte finns tillgängliga.

Organisation: Kristianstads kommun
Verksamhet: informationsmaterial till ensamkommande barn
Målgrupp: ensamkommande barn och ungdomar

Från idé till den första färdiga videon tog det mindre än en vecka. Nu finns information på dari och arabiska. Inom kort kommer sydkurdiska och somaliska.

- Det ska inte vara för mycket information på en gång. Det viktigaste är att skapa trygghet. Inspelade filmer med kort information om vad som händer den närmsta tiden tror vi är ett bra alternativ när tolken inte kan följa med, säger Linda Bengtsson, kommunikatör Kristianstads kommun.

Om ingen tolk finns tillgänglig när barnet ska hämtas, får de istället titta på den inspelade filmen. I handen får barnet även skriftlig information på sitt eget språk. Väl på boendet finns ytterligare en text, där namnet på Gode Man och personnummer fylls i efterhand som det blir klart. På så sätt har barnet en sammanfattning av den viktigaste informationen på ett papper. Om barnet inte är läskunnig hjälper en tolk, personalen eller andra boende till.

Filmerna är anpassade efter Kristianstads kommun men textmaterialet kan användas för inspiration och anpassas till andra kommuner. Manus till videorna går att läsa under respektive film.

Erfarenhetsutbyten på Facebook

- Alla kommuner har ungefär samma utmaningar och vi kommunikatörer inom socialtjänsten är ofta ensamma i våra roller. Därför startade jag Facebook-gruppen ”Inspiration för ett värdigt mottagande”. Den riktar sig främst till kommunikatörer i kommunerna men även andra som arbetar med kommunikation till ensamkommande barn. Ingen har de rätta svaren men vi kan alla lära och inspireras av varandra. Gruppen är ett enkelt sätt att utbyta erfarenheter, berättar Linda Bengtsson.

Facebookgrupp, Inspiration för ett värdigt mottagande

Informtationsmaterial Kristianstads kommun

Information till barnet när hen hämtas

Lämnas till barnet när hen hämtas (PDF, nytt fönster)

Lämnas till barnet när hen hämtas, dari (PDF, nytt fönster)

Lämnas till barnet när hen hämtas, arabiska (PDF, nytt fönster)

Lämnas till barnet när hen hämtas, sydkurdiska (PDF, nytt fönster)

Lämnas till barnet när hen hämtas, somaliska (PDF, nytt fönster)

Information till barnet på boendet

Lämnas till barnet på boendet (PDF, nytt fönster)

Lämnas till barnet på boendet, dari (PDF, nytt fönster)

Lämnas till barnet på boendet, arabiska (PDF, nytt fönster)

Lämnas till barnet på boendet, sydkurdiska (PDF, nytt fönster)

Lämnas till barnet på boendet, somaliska (PDF, nytt fönster)

Informationsfilmer för ensamkommande flyktingbarn

Informationsfilmer för ensamkommande flyktingbarn, dari

Informationsfilmer för ensamkommande flyktingbarn, arabiska

Informationsfilmer för ensamkommande flyktingbarn, sydkurdiska

Informationsfilmer för ensamkommande flyktingbarn, somaliska
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot