Publicerad: 5 april 2017

Kulturskolan en väg in i samhället för nyanlända i Sala

Kulturskapande i olika former kan förmedla såväl glädje som trygghet och gemenskap. Detta är utgångspunkter för Sala kommun som erbjuder olika kulturverksamheter för nyanlända elever.

Organisation: Sala kommun, kulturskolan
Målgrupp: Nyanlända barn och elever, även asylsökande vuxna

Tanken är att samtliga nyanlända barn ska skrivas in i Sala kulturskolas ordinarie verksamhet, medan de vuxna på sikt kan nås via de studieförbund som kulturskolan har ett nära samarbete med.

– Vi vet att musik, dans, drama och bild är viktiga uttrycksformer för alla människor, inte minst för barn med jobbiga upplevelser bakom sig. Kulturyttringar hjälper oss att kommunicera utan att förstå varandras talade språk – det blir en bro över språkbarriärer, säger Benny Wetterberg, chef för kulturskolan i Sala.

Kulturskolan har haft öppet hus där i princip samtliga barn och vuxna från flyktingförläggningen deltog. Deltagarna fick pröva att spela gitarr, flöjt, trumpet, slagverk och att sjunga i kör.

– Det var en fantastisk dag då svensk musik och annan kultur varvades med traditionell folkmusik från Afghanistan, Syrien och Irak, säger Benny Wetterberg.

Basverksamheten ligger fast

– Vi vill medverka till att de barn som kommer till oss från krigsdrabbade länder, får en så god start som möjligt. Samtidigt slår vi vakt om kulturskolans verksamhet för alla barn i Sala. Vi ser ingen motsättning mellan detta, det handlar om att rigga verksamheten på rätt sätt, säger Benny Wetterberg.

  • Ambitionen i Sala gentemot de nyanlända är att:
  • Skapa musikgrupper
  • Skapa körer – för att sjunga och träna svenska och engelska
  • Skapa drama- och dansgrupper
  • Låta barnen uttrycka sig i bild
  • Arbeta med filmHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot