Publicerad: 5 april 2017

Start Ronneby förbereder nyanlända elever och föräldrar

En gemensam ingång för nyanlända elever där också föräldrarna involveras. Det är modellen för Start Ronneby. I anslutning finns andra verksamheter för nyanlända samlat. Resultatet är trygghet och sammanhang för elev, förälder och mottagande skola.

Organisation: Ronneby kommun
Målgrupp: nyanlända barn och föräldrar

Start Ronneby påbörjade sin verksamhet i januari 2015. Sedan dess får alla nyanlända barn och unga en fyra veckor lång introduktion till förskola och skola i enskild verksamhet. Kartläggning av ämneskompetenser genomförs, undervisning påbörjas och skolhälsoarbetet sätts igång. I verksamheten är åtta lärare anställda.

- Den femte veckan åker lärarna på Start Ronneby ut på mottagande skola där en överlämnandekonferens genomförs, säger Johanna Månsson chef Start Ronneby.

I anslutning till verksamheten finns sfi, samhällskommunikation och modersmålsverksamhet samlat. Syftet är att skapa trygghet och en gemensam ingång för förälder och barn.

Fokus på information och korta kontaktvägar

I Start Ronneby läggs stort fokus på information till förälder och barn om den svenska skolan och hur den fungerar. Kommunens förskolor och skolor har fått säga sitt om vad verksamheten ska informera om.

- Vi pratar mycket om värdegrund och vilka rättigheter respektive skyldigheter barn och föräldrar har i svensk skola, samt hur modersmålsundervisning och handledning på modersmål fungerar, berättar Johanna Månsson.

Ronneby kommun säljer samhällskommunikation till hela Bleking län. På så sätt tillgodoses behovet av många olika språkkompetenser och kommunikatörerna kan erbjudas heltidstjänster. Delar av tjänsterna är även förlagda till Start Ronneby samt till studiehandledning ute i kommunens skolor.

I nästa steg vill vi få till att myndigheterna är på plats hos oss någon dag i veckan. Vi har ju sett att samordning kring föräldern ger barnet en bra start och vice versa, avslutar Johanna Månsson.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot