Publicerad: 28 november 2018

Hälsa, sjukvård

SKL arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Vården ska präglas av patientsäkerhet, tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet. Vårdens digitalisering och patientens väg genom vården är centrala utvecklingsområden där SKL:s engagemang är stort.

Illustration för puffbild

SIP upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.

Illustration på puffbild

SBAR är ett sätt att strukturera kommunikationen inom vården. Vården blir säkrare och patientsäkerheten ökar.

Illustration för puffbild

Ett NPO består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga sjukvårdsregioner.

Illustration på puffbild

Avtalet innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Aktuellt
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot