Publicerad: 6 juli 2018

Hälsa, sjukvård

""

Detta gör SKL

SKL arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Vården ska präglas av patientsäkerhet, tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet.

Vårdens digitalisering och patientens väg genom vården är centrala utvecklingsområden där SKL:s engagemang är stort.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot