Publicerad: 18 april 2017

Hälsa, sjukvård

""

Detta gör SKL

SKL arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Vården ska präglas av patientsäkerhet, tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet.

Vårdens digitalisering och patientens väg genom vården är centrala utvecklingsområden där SKL:s engagemang är stort.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot