Publicerad: 9 september 2019

E-hälsa

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.

Illustration för puffbild

SKL stöttar utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommuner och regioner på flera sätt.

Illustration på puffbild

Den gemensamma visionen för e-hälsoarbetet och handlingsplanen för att nå visionen.

Illustration för puffbild

SKL ingår i ett projekt som ska ta fram förslag för en process för validering av digitala tjänster och produkter.

Illustration på puffbild

SKL arbetar med att stödja regionernas arbete med strukturerad information för att bidra till ordning och reda i vårdsystemen.

Aktuellt

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot