Publicerad: 25 januari 2019

E-hälsa

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.

SKL stöttar utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommuner och regioner på flera sätt.

Logotyp e-hälsovision 2025

Vision e-hälsa 2025

Den gemensamma visionen för e-hälsoarbetet och handlingsplanen för att nå visionen.

Aktuellt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    ProgramansvarigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot