Publicerad: 8 maj 2018

E-hälsa

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.

SKL stöttar utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommuner, landsting och regioner på flera sätt.

I mars 2016 tog regeringen och SKL:s styrelse beslut om en ny vision för e-hälsa.

Gruppen skapar förutsättningar för bra inköp av teknik och digitala lösningar inom vård och omsorgssektorn.

Stödmaterial och vägledningar som rör arbetet med trygghet, service och delaktighet i hemmet.

Aktuellt

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot