Publicerad: 9 september 2019

Framtidens vårdinformationsmiljö

På flera håll i landet arbetar regionerna med att skapa en modernare IT-miljö för vårdinformation, där all relevant information finns samlad istället för utspridd i många olika system.

Flera av landets regioner är inne i ett intensivt arbete med att tillskapa det som kallas för framtidens vårdinformationsmiljö. Region Skåne och Västra Götalandsregionen har träffat avtal med leverantör, liksom regionerna som ingår i det så kallade SUSSA-samarbetet (SUSSA står för Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer, de regioner som ingår är Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Sörmland och Blekinge). Region Stockholm har också kommit långt i sin upphandling.

Framtidens vårdinformationsmiljö ska underlätta för både patienter och invånare och för medarbetarna i hälso- och sjukvården. Ny teknik och nya arbetssätt ska förenkla arbetet och ge mer tid för patientarbetet.

Patientens delaktighet i sin egen hälso- och sjukvård ska öka, och information som en gång lämnats till vården ska finnas kvar och vara tillgänglig. Därmed minskar också risken för dubbeldokumentation. Den nya vårdinformationsmiljön innebär också möjligheter till gemensamma besluts- och processtöd för olika vårdgivare, vilket ger en ökad patientsäkerhet. Det ska också bli enklare att ta fram underlag som används för förbättringar i verksamheten.

Det här gör SKL för framtidens vårdinformationsmiljö

SKL arbetar bland annat med stöd för enhetlig tillämpning av begrepp, termer, kodverk, klassifikationer, informationsstrukturer och standarder. Införandet av nya vårdinformationsmiljöer ger stora möjligheter till förbättrad interoperabilitet inom och mellan olika aktörer. Av den anledningen finns en Nationell Samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation, inom ramen för Sveriges regioners system för kunskapsstyrning.

SKL:s arbete för strukturerad vårdinformation

Regionernas system för kunskapsstyrning, nationella samverkansgrupper

Informationsansvarig

  • Carolina Jansson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot