Publicerad: 25 september 2019

Digitala vårdmöten med läkare - en forskningsstudie

Varför väljer en patient ett digitalt vårdmöte med en läkare? Vilka patienter använder digitala vårdmöten och av vilken anledning? Det är frågor som besvarats i ett forskningsprojekt som SKL initierat tillsammans med Region Jönköpings län.

Forskningsstudie Digitala vårdmöten med läkare (PDF, nytt fönster)

Forskningsstudien har genomförts av Jönköpings Academy for Improvement of Health and Welfare och baserar sig på en registerstudie på 17.300 digitala besök i Region Jönköpings läns digitala kontakter med Min Doktor, KRY och Bra Liv nära. Det genomfördes även 26 individuella djupintervjuer.

Främst yngre och kvinnor

Studien visar att yngre användare upp till 30 år sammanlagt står för cirka 70 procent av kontakterna. Mer än hälften av användarna är kvinnor, 60 procent. Bland de cirka 1400 diagnoser som personerna i studien sökt hjälp för dominerar luftvägsinfektioner, hudutslag och hosta.

Av de digitala vårdmötena med läkare har endast 1,5 procent föregåtts av kontakt med telefonrådgivning via 1177 Vårdguiden, 1 procent har haft ett efterföljande besök på akutmottagning inom ett dygn och 3,6 procent ett fysiskt besök på vårdcentral inom en vecka.

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    Programansvarig

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot