Publicerad: 22 oktober 2018

Internetbaserat stöd och behandling

Idag kan alla vårdgivare erbjuda internetbaserat stöd och behandling till invånaren, enskilt eller som ett komplement till annan behandling. Under 2018 ska även kommuner få möjlighet att använda tjänsten Stöd och behandling, Min vårdplan cancer börjar införas i landstingen och utvecklingen av tjänsten fortsätter.

Sedan 2016 är samtliga landsting och regioner anslutna till den nationella tjänsten Stöd och behandling via 1177 Vårdguiden på Inera. Tjänsten kan erbjudas av alla vårdgivare i landstingens regi samt privata vårdgivare som landstingen har avtal med. I tjänsten kan vårdgivaren på ett säkert sätt ge stöd, behandlingar och utbildningar till invånare via internet, enskilt eller som ett komplement till annan behandling.

Patienten kan få behandling på sina villkor, där de befinner sig och när de behöver. Behandlingar som kan ges över nätet är exempelvis mot ångest, depression, smärta och tinnitus. Stöd och stödprogram kan till exempel vara Min vårdplan cancer, neuropsykiatrisk bedömning, sjukskrivning och rehabilitering, träning samt matdagbok.

Nationellt arbete under 2018

Under 2018 fortsätter införandet av behandlings- och stödprogram i landsting och regioner parallellt med att tjänsten vidareutvecklas. I det nationella arbetet utvecklas och testas bland annat:

 • att stödja vårdprocesser med appar
 • en funktion för att exportera data för forskning och uppföljning
 • utveckling och införande av digitala vårdplaner för Min vårdplan cancer
 • en digital samordnad individuell plan, SIP
 • pilottester av plattformen Stöd och behandling i tre kommuner

Den nationella kompetensgruppen granskar behandlingsprogram för depression och för ångestsyndrom. De tar även fram en mall för att granska stödprogram för att se om programmet har effekt på det den är till för.

Fakta

Stöd och behandling är en nationell invånartjänst som har utvecklats och förvaltas av 1177 Vårdguiden på Inera. Utvecklingen har finansierats via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet.

Aktuellt

Nyhetsbrev

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Östbom
  Handläggare
 • Anette Cederberg
  KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot