Publicerad: 20 december 2016
Prenumerera på E-hälsa

Internetbaserat stöd och behandling

Alla vårdgivare kan erbjuda internetbaserat stöd och behandling på ett säkert sätt som ett komplement till annan behandling. Ett nationellt arbete pågår kring utveckling, kvalitetssäkring och införande av behandlings- och stödprogram i landsting och regioner.

En nationell plattform för internetbaserat stöd och behandling har utvecklats av 1177 Vårdguiden. Finansiering av arbetet har skett via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet.

Plattformen ger vårdgivare möjlighet att erbjuda stöd och behandlingar till invånare på ett säkert sätt via webben som ett komplement till annan behandling. Exempel på behandlingar via nätet är behandling mot ångest och depression, smärta, tinnitus och screening vid alkohol och drogproblem.

Under 2016 ansluter landstingen och regionerna till plattformen Stöd och behandling via 1177 Vårdguiden. Under året pågår även arbete med att vidareutveckla plattformen med möjlighet till att använda video, stödja vårdprocesser och koppla plattformen till en forskningsdatabas.

Två förstudier om vårdplaner genomförs under hösten, en med samordnad individuell plan, SIP, och en med Min vårdplan cancer.

E-tjänsten Stöd och behandling - Nulägesrapport, december 2015 (PDF, nytt fönster)

Införande och teknisk lösning för att bygga stöd och behandling

Aktuellt

Kurser och konferenser

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot