Publicerad: 16 augusti 2017

Internetbaserat stöd och behandling

Idag kan nästan alla vårdgivare erbjuda internetbaserat stöd och behandling till invånaren, enskilt eller som ett komplement till annan behandling. Under 2017 utvecklas plattformen för att ge möjlighet att använda video, appar och digitala vårdplaner.

Sedan 2016 är samtliga landsting och regioner anslutna till den nationella plattformen Stöd och behandling via 1177 Vårdguiden. Tjänsten kan erbjudas av alla vårdgivare i landstingens regi samt privata vårdgivare som landstingen har avtal med. I plattformen kan vårdgivaren på ett säkert sätt ge stöd, behandlingar och utbildningar till invånare via internet, enskilt eller som ett komplement till annan behandling.

Patienten kan få behandling på sina villkor, där de befinner sig och när de behöver. Behandlingar som kan ges över nätet är exempelvis mot ångest, depression, smärta, tinnitus och screening vid alkohol- och drogproblem. Stöd och stödprogram kan till exempel vara neuropsykiatrisk bedömning, sjukskrivning och rehabilitering, träning samt matdagbok.

Nationellt arbete under 2017

Under 2017 fortsätter införandet av behandlings- och stödprogram i landsting och regioner parallellt med att plattformen vidareutvecklas. I det nationella arbetet utvecklas och testas bland annat:

  • ytterligare möjligheter att använda video
  • att stödja vårdprocesser med appar
  • att koppla plattformen till en forskningsdatabas
  • möjligheten att koppla ihop tjänsten med patientjournalen
  • pilottester av digitala vårdplaner för Min vårdplan cancer i tre landsting
  • utvecklingsarbete för en digital samordnad individuell plan, SIP.

En mall för att värdera behandlingsprogram för internetbehandling har tagits fram av en nationell kompetensgrupp för att se om programmet har effekt på det den är till för. Under 2017 kommer värderingsmallen att användas för att se över behandlingsprogram för ångest och depression.

Fakta

Stöd och behandling är en nationell invånartjänst som har utvecklats och förvaltas av 1177 Vårdguiden på uppdrag av Inera. Utvecklingen har finansierats via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet.

Aktuellt

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot