Publicerad: 4 oktober 2018

Användning, stöd- och behandlingsprogram

Förteckning av vilka stöd- och behandlingsprogram landsting och regioner använder för internetbehandling.

Informationen är lämnad av landsting och regioner i mars 2018.

Stöd- och behandlingsprogram som används i landsting och regioner

Landsting/Region

Behandlingsprogram

Stödprogram

Blekinge

Ångesthjälpen

Ångesthjälpen ung


Dalarna

Depressionshjälpen
Stresshjälpen
Ångesthjälpen
Oroshjälpen
Sovhjälpen
Ångesthjälpen ung

Astmakollen

Kostregistrering

Utredning inför bariatrisk kirurgi

Gotland

Ångesthjälpen


Gävleborg

Ångest

Depression

Sömn

Självkänsla

Oro

Stress

Sömnbehandling (BUP)

KBT för bipolär sjukdom


Halland

Ångesthjälpen

Neurorehabiliteringen: Min hälsoplan som innehåller fysisk aktivitet, vardagsaktiviteter, hjärnvila, kognitiv träning.

Smärtrehabiliteringen: 12
veckors program för patienter med smärta

Sjukskrivningskollen

Jämtland/Härjedalen

Stresshjälpen
Ångesthjälpen

Oroshjälpen
Depressionshjälpen
Sovhjälpen


Jönköping

Ångesthjälpen

Oroshjälpen
Sovhjälpen
Stresshjälpen
Depressionshjälpen
Ångesthjälpen ung

Sjukskrivningskollen

Neuropsykiatrisk utredningsprocess och psykosprocess (egenutvecklat)

Min vårdplan cancer

Kalmar

Ångesthjälpen
Ångesthjälpen ung

Oroshjälpen
Sovhjälpen
Stresshjälpen
Depressionshjälpen

Sömnbehandling

Sjukskrivningskollen
Underlag för beslut till behandling inför KBT-behandling oro, ångest, stress, skattningsformulär.

Aktivitetslogg
Besök smärtenheten

Hälsoenkät arm/axel/hand

Livstilsenkät för gravida

MADRS självskattning

Matdagbok

Matdagbok med symtomregistrering
Stressad?
Sömn och sömnbesvär
Ångest eller oro?

Kronoberg

Ångesthjälpen
Ångesthjälpen ung
Depressionshjälpen

 

Norrbotten

Internethjälpen vid smärta
Internethjälpen vid ångest


Skåne

Ångest
Depression

Ångesthjälpen ung

Ta dig ur depression (egen utveckling)

Föräldrar till barn med autism (egenutvecklat)

Diagnosutbildning för vuxna med autism
Matdagboken
Utvärdering stöd och behandling via nätet

Stockholm

Hälsoprofilen

Alkoholprogrammet
Alkohol och hälsa
KBT barn med ångest
KBT vid ätstörningar

Aspbergerskola

Koll på Aspberger/Scope
Videobesök
Videobesök psykiatri (bedömningssamtal)
Vårdprocesstöd för FACT
Sekundärprevention efter hjärtinfarkt

Sörmland

Depressionshjälpen
Oroshjälpen
Stresshjälpen
Sovhjälpen
Ångesthjälpen
Ångesthjälpen ung

Internetbaserad preoperativ information inför höft- och knäplastik

Sjukskrivningskollen

Uppsala

Depressionsbehandling

Social fobi
Kort sömnbehandling

Vägledd självhjälp (ätstörning)
Sömnbehandling (BUP)

Uppföljning av sömn (BUP)

Min vårdplan cancer

Värmland

Depressionshjälpen
Stresshjälpen
Ångesthjälpen
Oroshjälpen
Sovhjälpen

Ångesthjälpen ung

MADRS-självskattning

Västra Götaland

Internethjälp oro

Internethjälp ångest
Internethjälpen sömn
Internethjälpen stress och utmattning
Ångesthjälpen ung

Hur mår du

Västerbotten

Ångest och depressionsprogram

KBT behandling via webbsamtal

Videosamtal

Sjukskrivningskollen

Stöd under cancer
Hälsoundersökning

Västernorrland

Upphandling pågår av program inom:

Depression
Ångest
Oro
Sömn
Stress och ångest för ungdomar 13-19 år


Västmanland

Pilot för internetbaserad KBT-behandling för sömnproblem


Örebro

Depressionsbehandling (egenutvecklat)


Östergötland

Ångesthjälpen
Oroshjälpen

Sovhjälpen
Stresshjälpen
Depressionshjälpen

Registrerar mående

 

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare
  • Anette Cederberg
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot