Publicerad: 28 februari 2017

Kontaktpersoner, internetbaserat stöd och behandling

Kontaktuppgifter till landsting och regioner som arbetar med internetbaserat stöd och behandling.

Nationellt programråd

Kontaktpersoner till nationella programrådet för e-tjänster, Inera

Blekinge

Helena Andersson
0743-734033
helena.andersson@ltblekinge.se

Dalarna

Björn Olars
bjorn.olars@ltdalarna.se

Gotland

Susanna Syversen
susanna.syversen@gotland.se

Gävleborg

Jennie Österberg
026-15 75 49
jennie.osterberg@regiongavleborg.se

Halland

Helena Mortenius
helena.mortenius@regionhalland.se

Jämtland Härjedalen

Johan Ekström
063-15 49 45
johan.ekstrom@regionjh.se

Jönköping

Anneli Uusitalo
0702-652070
anneli.uusitalo@rjl.se

Fredrik Sargren 
036-32 40 35
fredrik.sargren@rjl.se

Dan Jaeger
036-32 44 93
dan.jaeger@rjl.se

Kalmar

Per Birkerud
0480-847 38
per.birkerud@ltkalmar.se

Kronoberg

Ellinor Bohman
070-984 43 27
ellionor.bohman@kronoberg.se

Norrbotten

Ewa Nyberg-Wuopio
0920-284103
ewa.nyberg-vuopio@nll.se

Catharina Nordin
Catharina.Nordin@nll.se

Skåne

Catharina Strid 
0768-89 04 29
Catharina.Strid@skane.se

Stockholm

Seher Korkmaz
seher.korkmaz@sll.se

Sörmland

Mats Bäckarslöf
mats.backarslof@dll.se

Uppsala

Louise Arodén Arvidsson
louise.aroden.arvidsson@lul.se

Värmland

Lena Lindström
054-614365
lena.lindstrom@liv.se

Västmanland

Inga-Lill Candefjord
inga-lill.candefjord@ltv.se

Västerbotten

Maria Carlsson
070- 656 12 45, 090-785 73 11
maria.carlsson@vll.se

Västernorrland

Gun-Britt Milioris
0610-18 10 55, 070-191 69 14
gun-britt.milioris@lvn.se

Västra Götaland

Kerstin Hinz
076-131 42 10
kerstin.hinz@vgregion.se

Kajsa Söderberg
070-639 81 65
kajsa.soderberg@vgregion.se

Örebro

Maria Bülow
019-602 60 18
maria.bulow@regionorebrolan.se

Fredrik Holländare
073-760 07 00
fredrik.hollandare@regionorebrolan.se

Östergötland

Joakim Ekberg
010-103 63 19
joakim.ekberg@regionostergotland.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot