Publicerad: 13 mars 2017

Nationell kompetensgrupp för internetbaserat stöd och behandling

Kompetensgruppen utarbetar rekommendationer för vilken typ av stöd- och behandlingsprogram som är lämpade att förmedla via internet och hur dessa systematiskt ska kvalitetsgranskas.

För att stödja landsting och kommuner i vilka program förmedlade via internet som har en viss kvalitet, behöver befintliga program granskas. SKL har tillsatt en nationell kompetensgrupp med syfte att stödja landsting, regioner och kommuner i bedömning och granskning av stöd och behandling som är lämpade för internetbehandling.

Kompetensgruppen har tagit fram en mall för att värdera behandlingsprogram för internetbehandling, som är godkänd av NSK-region (nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning). Med hjälp av mallen kan kompetensgruppen sammanställa uppgifter som producenter av behandlingsprogram lämnar för att se om programmet har effekt på det den är till för.

Värderingsmall för internetbaserade behandlingsprogram (word, öppnas i nytt fönster)

Kompetensgruppens uppdrag

  • Föreslå en systematisk värderingsmetod för att kvalitetssäkra program.
  • Granska program som används för stöd eller behandling i Sverige i enlighet med beslutat värderingsmetod.
  • Föreslå var resultatet av granskningen görs tillgängligt.
  • Samarbeta med relevanta kvalitetsregister.
  • I övrigt klargöra användning vid stödprogram.
  • Utarbeta ett förslag hur och när granskning bör ske av program framöver.
  • Om möjligt lämna förslag till utlåtande av program när det gäller kvalitet och användbarhet.

Kompetensgruppens arbete under 2017:

  • Ta fram en modell för bedömning av internetbaserade stödprogram.
  • Ta fram en arbetsprocess för granskning av internetbaserade behandlingsprogram.
  • Genomföra granskning av internetbaserade behandlingsprogram för depression och ångest.

Kompetensgruppen

Processledare

Mats Bäckarslöf, sjukgymnast, Uppsala, Örebro
mats.backarslof@dll.se

Ordförande

Cecilia Björkelund, läkare professor, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Anneli Nilsson, kurator, Södra sjukvårdsregionen

Cecilia Svanborg, läkare disputerad, kvalitetsregister, Stockholm

Anne H Berman, psykolog docent, Stockholm

Inger Lindberg, barnmorska docent, Norra sjukvårdsregionen

Göran Pettersson, läkare professor, Sydöstra sjukvårdsregionen

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot