Publicerad: 28 juni 2016
Prenumerera på E-hälsa

Nationell kompetensgrupp för internetbaserat stöd och behandling

Kompetensgruppen ska utarbeta rekommendationer för vilken typ av stöd- och behandlingsprogram som är lämpade att förmedla via internet och hur dessa systematiskt ska kvalitetsgranskas.

För att stödja landsting och kommuner i vilka program förmedlade via internet som har en viss kvalitet behöver befintliga program granskas. SKL har tillsatt en nationell kompetensgrupp med syfte att stödja landsting, regioner och kommuner i bedömning och granskning av stöd och behandling som är lämpade för internetbehandling. Kompetensgruppen hade sitt uppstartsmöte i juni 2015.

Kompetensgruppen har nu tagit fram en mall för att värdera behandlingsprogram för internetbehandling, som i princip är godkänd av NSK-region (nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning). Med mallen kan kompetensgruppen sammanställa uppgifter som producenter av behandlingsprogram lämnar för att se om programmet har effekt på det den är till för.

Under året planerar kompetensgruppen med att hinna granska depressions- och ångestprogram. Parallellt med detta tar de fram ett arbetssätt för hur granskningen kan gå till.

Kompetensgruppens uppdrag

 • Föreslå en systematisk värderingsmetod för att kvalitetssäkra program
 • Granska program som används för stöd eller behandling i Sverige i enlighet med beslutat värderingsmetod
 • Föreslå var resultatet av granskningen görs tillgängligt
 • Samarbeta med relevanta kvalitetsregister
 • I övrigt klargöra användning vid stödprogram
 • Utarbeta ett förslag hur och när granskning bör ske av program framöver
 • Om möjligt lämna förslag till utlåtande av program när det gäller kvalitet och användbarhet

Kompetensgruppens ledamöter

Processledare

Mats Bäckarslöf, sjukgymnast, Uppsala, Örebro
mats.backarslof@dll.se

Ordförande

Cecilia Björkelund, läkare professor, Västra sjukvårdsregionen

 • Anneli Nilsson, kurator, Södra sjukvårdsregionen
 • Cecilia Svanborg, läkare disputerad, kvalitetsregister, Stockholm
 • Anne H Berman, psykolog docent, Stockholm
 • Inger Lindberg, barnmorska docent, Norra sjukvårdsregionen
 • Göran Pettersson, läkare professor, sydöstra sjukvårdsregionen

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot