Publicerad: 17 januari 2019

Nationell kompetensgrupp för internetbaserat stöd och behandling

Kompetensgruppen utarbetar rekommendationer för vilken typ av stöd- och behandlingsprogram som är lämpade att förmedla via internet och hur dessa systematiskt ska kvalitetsgranskas.

För att stödja landsting och kommuner i vilka program förmedlade via internet som har en viss kvalitet, behöver befintliga program granskas. SKL har tillsatt en nationell kompetensgrupp med syfte att stödja landsting, regioner och kommuner i bedömning och granskning av stöd och behandling som är lämpade för internetbehandling.

Mallar för värdering av program

Kompetensgruppen har tagit fram en mall för att värdera behandlingsprogram för internetbehandling. I mallen sammanställs uppgifter som producenter av behandlingsprogram lämnar, för att se om programmet har effekt på det den är till för. Mallen är godkänd av NSK-region (nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning). Under 2018 kommer även en mall för värdering av stödprogram att tas fram.

Värderingsmall för internetbaserade behandlingsprogram nås via menyn till höger. Där publiceras också färdiga utvärderingar av program, se sidan Utlåtanden, internetbaserade behandlingsprogram.

Kompetensgruppens uppdrag

 • Föreslå en systematisk värderingsmetod för att kvalitetssäkra program.
 • Granska program som används för stöd eller behandling i Sverige i enlighet med beslutat värderingsmetod.
 • Föreslå var resultatet av granskningen görs tillgängligt.
 • Samarbeta med relevanta kvalitetsregister.
 • I övrigt klargöra användning vid stödprogram.
 • Utarbeta ett förslag hur och när granskning bör ske av program framöver.
 • Om möjligt lämna förslag till utlåtande av program när det gäller kvalitet och användbarhet.

Kompetensgruppens arbete under 2018

 • Slutföra pågående utlåtanden av internetbaserade behandlingsprogram för depression och ångestsyndrom
 • Ta fram och testa en mall för värdering av stödprogram
 • Definition av begreppen, stödprogram och behandlingsprogram
 • Utvärdering av arbetet med utlåtanden med frågor till landstingen, sammanställt i en SKL-rapport.

Kompetensgruppen

Processledare

Mats Bäckarslöf, sjukgymnast, Uppsala, Örebro
Mats.Backarslof@regionsormland.se

Ordförande

Cecilia Björkelund, läkare professor, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Anneli Nilsson, kurator, Södra sjukvårdsregionen

Cecilia Svanborg, läkare disputerad, kvalitetsregister, Stockholm

Anne H Berman, psykolog docent, Stockholm

Inger Lindberg, barnmorska docent, Norra sjukvårdsregionen

Göran Pettersson, läkare professor, Sydöstra sjukvårdsregionen

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Östbom
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot