Publicerad: 23 oktober 2019

Digital Min vårdplan i cancervården

Min vårdplan är en del av den nationella cancerstrategin och innehåller bland annat information om patientens diagnos och vilka utredningar patienten ska göra och när.

2017 testades en en elektronisk Min vårdplan (e-MVP) i tre regioner. Många patienter såg då fördelar med att de kunde nå sin information via en mobil eller läsplatta och inte behövde skylta med sin cancersjukdom genom att bära runt på sin ”pärm”. Patienten kunde även få ny och uppdaterad information från vården på distans. Den digitala vårdplanen gör det också möjligt för patienten att både kommunicera med vården via meddelanden och skatta sitt mående i olika formulär.

Under 2018 lanserades en första digital Min vårdplan för införande. Flera verksamheter i samtliga sex sjukvårdsregioner har beslutat införa elektronisk Min vårdplan cancer och idag erbjuder över 20 cancervårdande verksamheter Min vårdplan i e-tjänsten Stöd och behandling på 1177.se. Införanden pågår fortfarande runt om i landet.

Nationell förvaltning av Min vårdplan

Våren 2019 gjordes en utvärdering som bland annat visade att vårdpersonal och patienter var mycket nöjda med att använda Min vårdplan på 1177.se. Baserat på resultatet från utvärderingen har RCC i samverkan beslutat ta ansvar för att etablera en nationell förvaltning av patientinformation till Min vårdplan samt att vara utgivare av nationella Min vårdplaner på 1177.se.

Utvärderingsrapport Min vårdplan på 1177.se_RCC i samverkan, augusti 2019

Aktuellt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot