Publicerad: 28 juni 2016

Verksamhetens organisation för internetbaserat stöd och behandling

En viktig förutsättning för att erbjuda patienter internetbaserat stöd och behandling är att se över hur verksamheten är organiserad, hur uppdraget ska se ut och hur införande kan gå till.

En viktig förutsättning för att erbjuda internetbaserat stöd och behandling är att fundera hur verksamheten ska organiseras. Vem ska ha uppdraget och hur ska verksamheten förberedas på att erbjuda patienterna internetbaserat stöd och behandling? Vilka patienter ska väljas ut och hur kan verksamheten utvecklas och kvalitetssäkras.

Införande av internetbaserad behandling i hälso- och sjukvården (PDF, nytt fönster)

Mall handlingsplan Försäkringskassan, underlag för utbetalning stimulansmedel (Word, nytt fönster)

Föreläsningar om organisering och implementering

En workshop genomfördes i november 2013 kring olika sätt att organisera och implementera internetbaserat stöd och behandling i landsting och regioner. Ett urval av filmade föreläsningar är fortsatt aktuellt att ta del av.

Dokumentation med PowerPoint från föreläsningar, workshop internetbaserad stöd och behandling

Olika sätt att organisera, filmade föreläsningar

Internetbaserad KBT-behandling, landstinget i Uppsala om olika sätt att organisera och utföra internetbaserad behandling

KBT på nätet, landstinget i Gävleborg om olika sätt att organisera och utföra internetbaserad behandling

Internetpsykiatri.se, Stockholms läns landsting om olika sätt att organisera och utföra internetbaserad behandling

Implementering, framgångar och fallgropar, filmade föreläsningar

Jämförande studie i primärvården, implementering, vad behöver vi tänka på, framgångar och fallgropar, Göteborgs universitet

Implementering vad behöver vi tänka på, framgångar och fallgropar, Psykologpartners KBT-online

Regassa forskningsstudie, Region Skåne, implementering - vad behöver vi tänka på, framgångar och fallgropar

Förberedelse och organisering

I följande böcker kan du läsa mera om vad en verksamhet bör förbereda och tänka på när det gäller att organisera ditt arbete.

Internetbehandling med KBT, en praktisk handbok, Natur och kultur

Internetbaserad psykologisk behandling: evidens, indikation och praktiskt genomförande, Natur och kultur

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot